Satış Prosedürü

GAYRİMENKUL SATIŞ PROSEDÜRÜ
 
Bankamızca satışa sunulan gayrimenkullere “Gayrimenkul Arıyorum” modülünü kullanarak aradığınız gayrimenkule ilişkin kriterleri seçmek suretiyle kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
 
Satış Ön Koşulları

Bankamız 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadığından, satış yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.

Belirlenen satış fiyatları kesin fiyatlar olmayıp; kesin satış fiyatları gayrimenkullere teklif verme yöntemi sonucunda belirlenmektedir. Bankamız satışa konmuş gayrimenkullerin satış fiyatlarını genel ekonomik konjonktür paralelinde revize ederek değiştirebilir.

Belirlenen satış fiyatları peşin veya vadeli ödeme içermektedir. Teklif verilen gayrimenkulün peşin bedelle satın alınması halinde gayrimenkulün bedelinin ödenmesini müteakip tapu devri yapılmaktadır. Gayrimenkulün vadeli olarak satın alınması halinde ise taksit tutarları ödenmeden tapu devri yapılmamaktadır. Ayrıca vade süresince vadelendirilen tutar için faiz tahakkuk ettirilmektedir.
Satın alınan gayrimenkul bedelinin Bankamızca kredilendirilmesi yoluyla desteklenmesinin istenmesi halinde, Bankamızın olağan kredilendirme süreci yaşanacaktır. Bu gibi alıcı talepleri Bankamız kredi tahsis mercilerince, kredi prosedürlerimiz çerçevesinde değerlendirilecektir.

Satışa sunulmuş olan gayrimenkuller ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. Teklif sahipleri taşınmazı yerindeki hali ile (kiracı, işgalci, hasar, hisse, imar, iskan, konum, yüz ölçümü, tapu bilgileri vb.) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup; bu konularda eksik, ayıp, farklılık vb. gibi nedenlerle Bankamızdan herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

Gayrimenkuller hakkında detaylı bilgiye size en yakın şubemizden ya da Emlak Alım - Satım Bölümümüzün (312) 289 32 10 numaralı telefonundan ulaşabilir veya (212) 340 93 99 ve numaramıza faks  gönderebilirsiniz.

Bankamız Taşınmazlarına Teklif Verilebilmesi için aşağıdaki belgelerin hazırlanması ve sözleşmelerin bütün sayfalarının tam ve eksiksiz olarak doldurularak imzalanması ve  sonra kapalı zarfta Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin herhangi bir Şubesine veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 2. Cad. No:63 06520 Söğütözü/ANKARA adresine teslim edilmesi gerekmektedir.
  • Gayrimenkul Satış Şartnamesi
  • Gayrimenkul Satışı İdari Şartnamesi
  • Teklif Mektubu
  • Geçici Teminat Yatırma Dekontu
  • Teklif Sahibinin TC Kimlik Numarasını içeren Kimlik Fotokopisi
  • Noterden Düzenlenmiş Vekaletname (vekaleten teklif verme söz konusu ise)
  • Teklif veren firma ise;
  1. Yetki Belgesi
  2. İmza Sirküleri
  3. Ticaret veya Sanyi Oda Kayıt Belgesi
Bankamızca satışa çıkarılan gayrimenkuller kapalı teklif isteme veya teklif usulüyle satılmakta ise linkle yer alan sözleşmelerin, Bankamızca satışa çıkarılan gayrimenkuller elektronik ihale yöntemiyle satılmakta ise linke yer alan sözleşmelerin kullanılması gerekmektedir.

 

irtibat no

 *Bankamızın satışa sunduğu gayrimenkuller ve menkuller herhangi bir taahhüt veya garanti olmaksızın “oldukları koşulda” satılmaktadır. Gayrimenkuller  ve Menkuller ile ilgili olarak yayınlanan bilgiler Bankamız açısından herhangi bir taahhüt içermediğinden, gerekli araştırmaların gayrimenkul veya menkulün alıcısı tarafından yapılması önerilmektedir.